معنی و ترجمه کلمه message line به فارسی message line یعنی چه

message line


علوم مهندسى : خط مخابره

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها