معنی و ترجمه کلمه metacenter به فارسی metacenter یعنی چه

metacenter


(د.ن ).نقطه استقرار وثبات يا توازن( کشتى وامثال ان)
علوم نظامى : مرکز تعادل ناو
علوم دريايى : مرکز تعادل ناو

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها