معنی و ترجمه کلمه metagenesis به فارسی metagenesis یعنی چه

metagenesis


(ز.ش ).تناوب توليد،تناوب نسل ها

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها