معنی و ترجمه کلمه metal spraying به فارسی metal spraying یعنی چه

metal spraying


علوم مهندسى : تزريق فلزى
عمران : فلز افشانى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها