معنی و ترجمه کلمه metalic-arch welding به فارسی metalic-arch welding یعنی چه

metalic-arch welding


عمران : جوش قوسى فلزى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها