معنی و ترجمه کلمه metalled road به فارسی metalled road یعنی چه

metalled road


علوم نظامى : جاده شوسه يا اسفالته سرد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها