معنی و ترجمه کلمه metallic conduction به فارسی metallic conduction یعنی چه

metallic conduction


رسانش فلزى
شيمى : رسانش فلز

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها