معنی و ترجمه کلمه metallurgical به فارسی metallurgical یعنی چه

metallurgical


متالورژيکى ،وابسته به فن استخراج وذوب فلزات
علوم مهندسى : ذوب فلز شناختى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها