معنی و ترجمه کلمه metencephalon به فارسی metencephalon یعنی چه

metencephalon


قسمتى از مغز جنين که سازنده مخچه وبصل النخاع است

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها