معنی و ترجمه کلمه meteoric shower به فارسی meteoric shower یعنی چه

meteoric shower


)meteor shower(سقوط پياپى شهابهاى ثاقب ،رگبار،تير شهاب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها