معنی و ترجمه کلمه meteorological data به فارسی meteorological data یعنی چه

meteorological data


عناصر هواسنجى
علوم نظامى : اطلاعات هواسنجى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها