معنی و ترجمه کلمه meteorological datum plane به فارسی meteorological datum plane یعنی چه

meteorological datum plane


علوم نظامى : ايستگاه مبناى هواسنجى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها