معنی و ترجمه کلمه method for turning the steps به فارسی method for turning the steps یعنی چه

method for turning the steps


معمارى : روش دور دادن پلکان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها