معنی و ترجمه کلمه method به فارسی method یعنی چه

method


مسلک ،سبک ،ايين ،متد،روش ،شيوه ،راه ،طريقه ،طرز،اسلوب
کامپيوتر : روش
معمارى : شيوه
قانون ـ فقه : طرز
روانشناسى : روش

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها