معنی و ترجمه کلمه methylamine به فارسی methylamine یعنی چه

methylamine


(ش ).گاز منفجر شونده بفرمولCH3 NH2

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها