معنی و ترجمه کلمه mew به فارسی mew یعنی چه

mew


(ج.ش ).ياعو،مرغ نوروزى اروپايى ،ميوميوکردن ،صداى گربه ،پر ريختن ،موى ريختن ،عوض شدن ،حبس کردن ،در اصطبل نگهدارى کردن ،(درجمع )اصطبل

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها