معنی و ترجمه کلمه mezzotint به فارسی mezzotint یعنی چه

mezzotint


)mezzotinto(قلم زنى بطور سايه روشن ،نقاشى سايه روشن کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها