معنی و ترجمه کلمه mezzotinto به فارسی mezzotinto یعنی چه

mezzotinto


)mezzotint(قلم زنى بطور سايه روشن ،نقاشى سايه روشن کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها