معنی و ترجمه کلمه mflops به فارسی mflops یعنی چه

mflops


Second Million Floating Point Operation Per
کامپيوتر : يک ميليون عمليات مميز شناور در ثانيه يک ميليون عملکرد با مميز شناور در ثانيه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها