معنی و ترجمه کلمه mica spark plug به فارسی mica spark plug یعنی چه

mica spark plug


الکترونيک : شمع موتور ميکايى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها