معنی و ترجمه کلمه micaceous sandstone به فارسی micaceous sandstone یعنی چه

micaceous sandstone


معمارى : ماسه سنگ ميکادار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها