معنی و ترجمه کلمه micrielectronic circuit به فارسی micrielectronic circuit یعنی چه

micrielectronic circuit


علوم مهندسى : مدار ميکروالکترونيکى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها