معنی و ترجمه کلمه micro to main frame به فارسی micro to main frame یعنی چه

micro to main frame


کامپيوتر : پيوند ريزکامپيوتر و کامپيوتر بزرگ

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها