معنی و ترجمه کلمه microbattery به فارسی microbattery یعنی چه

microbattery


علوم مهندسى : باطرى کوچک

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها