معنی و ترجمه کلمه microcephaly به فارسی microcephaly یعنی چه

microcephaly


خردسرى( ميکروسفالى)
روانشناسى : خردسرى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها