معنی و ترجمه کلمه microcode به فارسی microcode یعنی چه

microcode


ريز دستورالعمل ،ريزبرنامه ،ريز برنامه ،دستورالعمل هاى ريز
کامپيوتر : دستورالعملهاى ريز

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها