معنی و ترجمه کلمه microcomputer development system به فارسی microcomputer development system یعنی چه

microcomputer development system


کامپيوتر : سيستم توسعه ريزکامپيوتر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها