معنی و ترجمه کلمه microcosm به فارسی microcosm یعنی چه

microcosm


جهان کهين ،جهان کوچک ،عالم صغير،بدن
روانشناسى : عالم صغير

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها