معنی و ترجمه کلمه micronucleus به فارسی micronucleus یعنی چه

micronucleus


(ج.ش ).يکى از دوهسته کوچکتر مرکزى مژه داران که رويش جانور را تحت کنترل دارد،خرد هسته

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها