معنی و ترجمه کلمه microphage به فارسی microphage یعنی چه

microphage


)microphagus(سلول ميکروب خوار کوچک ،خرد خوار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها