معنی و ترجمه کلمه microphagus به فارسی microphagus یعنی چه

microphagus


سلول ميکروب خوار کوچک ،خرد خوار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها