معنی و ترجمه کلمه micropsia به فارسی micropsia یعنی چه

micropsia


روانشناسى : خردبينى

گسترش
کلمات کلیدی :





آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها