معنی و ترجمه کلمه microtome به فارسی microtome یعنی چه

microtome


روانشناسى : ريزبر

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها