معنی و ترجمه کلمه micturate به فارسی micturate یعنی چه

micturate


ادرار کردن ،دفع بول کردن ،شاشيدن


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها