معنی و ترجمه کلمه middle level management به فارسی middle level management یعنی چه

middle level management


کامپيوتر : مديريت سطح متوسط

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها