معنی و ترجمه کلمه middle succession به فارسی middle succession یعنی چه

middle succession


توالى وسطى
زيست شناسى : توالى ميانين

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها