معنی و ترجمه کلمه middle به فارسی middle یعنی چه

middle


منطقه ميانى زمين ،ميان ،مرکز،ميانى ،وسطى
ورزش : ميانه ميدان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها