معنی و ترجمه کلمه middling به فارسی middling یعنی چه

middling


ميان ،جمله مشترک ،(بصورت جمع )اجناس مختلف از درجه متوسط

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها