معنی و ترجمه کلمه midshipman به فارسی midshipman یعنی چه

midshipman


دانشجو( ى کاراموز)،دانشجوى سال دوم نيروى دريايى ،ناو اموز
علوم نظامى : افسر پايين رتبه نيروى دريايى دانشجوى سال دوم دانشکده دريايى
علوم دريايى : دانشجو

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها