معنی و ترجمه کلمه might به فارسی might یعنی چه

might


توانايى ،زور،قدرت ،نيرو،انرژى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها