معنی و ترجمه کلمه mil formula به فارسی mil formula یعنی چه

mil formula


فرمول ميليم
علوم نظامى : رابطه ميليمى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها