معنی و ترجمه کلمه militarist به فارسی militarist یعنی چه

militarist


صاحب روح سربازى يا نظامى گرى ،جنگ گراى ،ارتش گراى ،هواخواه توسعه يا سياست نظامى
علوم نظامى : نظامى گرا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها