معنی و ترجمه کلمه militarization به فارسی militarization یعنی چه

militarization


نظامى کردن
قانون ـ فقه : نظامى کردن امور

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها