معنی و ترجمه کلمه military advisor به فارسی military advisor یعنی چه

military advisor


علوم نظامى : مستشار نظامى

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها