معنی و ترجمه کلمه military assistance به فارسی military assistance یعنی چه

military assistance


علوم نظامى : کمک نظامى

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها