معنی و ترجمه کلمه military body به فارسی military body یعنی چه

military body


هيئت نظامى
علوم نظامى : هيئت رئيسه نظامى

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها