معنی و ترجمه کلمه military tribunal به فارسی military tribunal یعنی چه

military tribunal


علوم نظامى : دادگاه نظامى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها