معنی و ترجمه کلمه milk walk به فارسی milk walk یعنی چه

milk walk


گشتى که شير فروش ميزند،گشت ،دور

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها