معنی و ترجمه کلمه millenial به فارسی millenial یعنی چه

millenial


وابسته به دوره هزار ساله( سلطنت مسيح ) هزارسالى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها