معنی و ترجمه کلمه millisecond به فارسی millisecond یعنی چه

millisecond


)ms(هزارم ثانيه ،ميلى ثانيه
کامپيوتر : يک هزارم ثانيه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها